Er vacumboring farligt at foretage?

17 maj 2020
Anders Lundtang Hansen

Der findes mange forskellige metoder til at foretage en boring, og en af disse metoder kalder man for vacumboring.

Hvis man kender lidt til det første ord, som man på mere jævnt dansk kalder vakuum, så vil man vide, at dette betyder et helt lufttomt område eller lokale, og det er der jo ikke noget menneske, der kan overleve særligt længe i.

Desuden er det med at bore i større omfang jo heller ikke noget, alle mennesker lige er i stand til at gøre, og der skal bruges store maskiner til den slags, når man laver det professionelt, og det ikke bare foregår i mindre skala derhjemme til at lave en mindre uddybning.

Men af den grund er der ikke noget at være bange for, for det er ikke menneskene selv, der skal arbejde i et vakuum – det ville være uansvarligt.

At foretage en vacumboring er netop blot en bestemt metode til at bore med, som man kan bedømme at være den mest fordelagtige i en given situation, hvor man ellers kunne have valgt en tørboring, en diamantboring eller en helt anden form for boring.

Dette skal vi ikke komme nærmere ind på, hvorfor man har valgt vacumboring her og ikke en af de andre typer, da vi ikke har givet noget eksempel med boringen her.

Vi skal heller ikke til at forklare dig, hvad forskellen er på de forskellige boringstyper.

Denne artikel er til for at forklare dig, at der ikke er noget farligt ved at foretage en vacumboring, men når det er sagt, så er det stadig professionelle branchefolk, der skal foretage den type af boringer.

Der er forholds- og sikkerhedsregler at gøre sig her, og man skal måske lave en prøveboring, undersøge underlaget og generelt have nogle kyndige personer til at foretage boringen, så intet går galt.

Men som udgangspunkt er denne boringstype ikke mere anderledes end mange andre, så længe man ved, hvad man gør.

Flere Nyheder